Door de Corona staat het entertainment stil. Wij hopen dat we snel weer leuke evenementen kunnen doen.

Home » Vergunningen

Welke vergunningen heb je zoal nodig.

 

De organisatie van uw festival valt en staat met het verkrijgen van vergunningen. Als organisator dient u bij de stad of gemeente, waar het evenement plaatsvindt, te informeren naar eventuele benodigde vergunningen. Maak sowieso melding van de organisatie van uw festival aan de lokale overheid. Hieronder staan de meest belangrijke vergunningen die u waarschijnlijk nodig zult hebben voor je festival.

Evenementenvergunning:

 

Afhankelijk van de grootte van het festival heeft u een evenementenvergunning nodig. Wanneer het een heel klein festival betreft, volstaat soms het maken van een melding. De vergunninghouder is eindverantwoordelijke voor de orde en veiligheid van de deelnemers en bezoekers op het festivalterrein. In de vergunning staan alle maatregelen die genomen moeten worden bij calamiteiten.

Auteursrechten

Wanneer u gebruik maakt van muziek op uw festival, dient u auteursrechten te betalen via Sabam (België) of Buma (Nederland). Naast de auteursrechten wordt er ook een passende vergoeding voor uitvoerders en producenten geïnd.

Geluidsoverlast:

 

Muziek speelt vaak een belangrijke rol tijdens festivals. Wanneer het een groot festival betreft kan er sprake zijn van geluidsoverlast. Ga na of u hier een vergunning voor nodig heeft. Deze valt onder de noemer milieuvergunningen en zal het maximaal toegestane aantal decibels beperken.
Het kan zo zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Doe voor de zekerheid navraag bij de gemeente of stad waar het evenement plaatsvindt. U kunt denken aan vergunningen m.b.t. sterke dranken, voeding, sluitingsuur, plaatsen van tenten, podia, stellingen en tribunes etc.