Door de Corona staat het entertainment stil. Wij hopen dat we snel weer leuke evenementen kunnen doen.

Home » Privasy policy

 

LiveArtiest.nl Privacy Policy

 

 


 

 

PRIVACY STATEMENT

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe LiveArtiest.nl. omgaat met persoonlijke informatie. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe LiveArtiest.nl omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van LiveArtiest.nl, LiveArtiest.nl acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

 

In het algemeen kan LiveArtiest.nl gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een aanvraag indient voor één of meerdere geleverde diensten van LiveArtiest.nl als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van LiveArtiest.nl een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 

  
VERZAMELING GEGEVENS


LiveArtiest.nl. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je bij ons een (aan)vraag indient via één van onze websites (via offerteformulier of chat), mail of telefoon of deelneemt aan een winactie die LiveArtiest.nl. organiseert.

 

Via eigen websites - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt LiveArtiest.nl via de websites die LiveArtiest.nl. beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: www.liveartiest.nl

Via websites van derden - LiveArtiest.nl maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van LiveArtiest.nl op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor LiveArtiest.nl optreden, zoals leveranciers waar we een exclusieve samenwerking mee hebben.LiveArtiest.nl is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van LiveArtiest.nl plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.
 

PERSOONSGEGEVENS


LiveArtiest.nl kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die LiveArtiest.nl van jou kan verzamelen zijn:

 

contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
betalings- en factuurgegevens – wanneer je een dienst afneemt voor de financiële afhandeling en administratie;
website gegevens – zoals  IP-adres, locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites;
door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

 

 

DOELEINDEN


LiveArtiest.nl. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het leveren van entertainment;
ter uitvoering van het opstellen van een offerte, overeenkomst en factuur;
voor het beheer van haar klantenadministratie;
voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over diensten geleverd door LiveArtiest.nl bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij LiveArtiest.nl de gegevens ook kan verrijken met andere data;
verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet. 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.
  

GEBRUIK VAN COOKIES


LiveArtiest.nl. maakt op haar websites gebruik van cookies. LiveArtiest.nl houdt met cookies van Google Analytics bij hoe je onze site hebt gevonden en hoe je deze gebruikt. Met deze kennis kunnen we LiveArtiest.nl beter maken. Ook de cookies van Google Analytics Remarketing meten jouw surfgedrag. Deze cookies stellen ons in staat om je relevantere advertenties te tonen op websites van derden. Ze houden bij welke advertentie je wanneer hebt gezien, zodat je niet steeds dezelfde ziet. De levensduur van de Google Analytics cookies is maximaal 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Privacy policy en Cookie policy

 

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS


Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar info@liveartiest.nl

 

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS


Wij kunnen je gegevens delen met de aan LiveArtiest.nl. gelieerde ondernemingen, zoals haar leveranciers welke wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

 

WEBSITES VAN DERDEN


Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden. LiveArtiest.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. LiveArtiest.nl raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

 

BEVEILIGING


LiveArtiest.nl doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                       

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT


LiveArtiest.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van LiveArtiest.nl te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.